top of page

Hur du kan hantera stress

Känner du dig ofta stressad för att du har för mycket att göra och för lite tid, eller när du har för höga krav på dig själv? När du befinner dig i svåra eller stressiga situationer, slår ditt hjärta snabbare? Andas du snabbare också? Känner du dig kall om händerna? Får du ont i magen?

Stress är en naturlig reaktion till olika händelser och situationer. När vi upplever en sådan situation sänder hjärnan en massa signaler runt om i kroppen för att förbereda oss och då känner vi som vi gör; hjärtklappningar, andas snabbare och så vidare. Även fast du inte befinner dig i en sådan situation kan du fortfarande bli stressad då du istället tänker mycket på olika förväntningar som finns på dig och idéer på hur du ska vara, vad du ska göra eller annan utomstående press.

Vanliga orsaker till att ungdomar känner stress:

 • Skolkrav och prestationer 

 • Negativa tankar eller känslor om sig själv

 • Förändringar i sin kropp

 • Problem med vänner och/eller skolkamrater

 • Osäker livsmiljö

 • Separation eller skilsmässa mellan föräldrar

 • Kronisk sjukdom eller allvarliga problem i familjen

 • Att man förlorar någon man älskar

 • Flytta eller byta skolor

 • Tar på sig för många aktiviteter eller har för höga förväntningar

 • Familjens ekonomiska problem

Tecken på att du är stressad:

 • sover dåligt på nätterna

 • känner dig trött fast du har sovit

 • spänner dig och får ont i nacken eller axlarna

 • lätt blir irriterad och arg

 • känner dig ointresserad av det som händer omkring dig

 • väljer bort saker som du förut har gjort och tyckt om

 • får svårare att koncentrera dig, tänka klart och komma ihåg saker

 • känner dig rastlös och har svårt att koppla av

 • får huvudvärk eller ont i magen

 • får hjärtklappning

 • får negativa tankar, nedstämdhet eller ångest

Stress kan leda till fler svårigheter

Det är inte ovanligt att många ungdomar känner sig överbelastade av stress. När detta händer blir man även mer känslig för ångest och kan även leda till flera påföljder, såsom tillbakadragande, aggression, fysisk sjukdom, självskadebeteende eller att man försöker hantera känslorna med droger/alkohol. Ungdomar kan därför, precis som vuxna, även uppleva stress dagligen och kan samtidigt dra nytta av att lära sig nya sätt att hantera stressen som uppkommer i olika situationer. De flesta ungdomarna kan uppleva mer stress när de befinner sig i en situation som uppfattas som farlig, svår eller smärtsam och när de samtidigt inte har resurser för att hantera detta.

Att lära sig hantera stress kan hjälpa

Det är bra att komma ihåg att du inte ensam i dina känslor. Samma mekanism som aktiverar stressresponsen kan även stänga av den. Så snart vi bestämmer oss för att en situation inte längre är farlig, kan förändringar ske i våra sinnen och kroppar för att hjälpa oss att slappna av och lugna oss. Denna "avkopplingsrespons" inkluderar normala hjärtslag och andningsfrekvens och en känsla av välbefinnande. Att utveckla en avslappningsrespons och andra förmågor för stresshanteringen kan hjälp dig att känna sig mindre hjälplös i en sån situation. Du kan även ha flera olika val på hur du svarar stressen.

Läs mer om stress och vad det finns för hjälp att få på Ungdomsmottagningen.

Chatta med oss om din stress

 • Vi finns för dig på chatten varje söndag varje söndag kl 18:00-20:00​

 • ungasjourer.se hittar du fler jourer som har öppet andra dagar och tider 

Få hjälp att hantera

olika situationer

Fråga oss om vad du vill

Hitta information och få svar

bottom of page