top of page

Vi stöttar och stärker unga i Haninge

 

Haninge ungdomsjour är en ideell förening som arbetar för ett ökat välmående bland unga och att motverka våld. Vi arbetar förebyggande, stödjande och utbildande. Vi finns till för unga tjejer, transpersoner* och killar mellan 10-25 år. Vi vill skapa förutsättningar för alla unga i Haninge att söka och få stöd på ett enkelt och tryggt sätt. Vi vill se ett jämlikt samhälle fritt från våld och att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda.

Stödverksamhet för ungdomar

Vårt huvudsakliga arbete består av en stödverksamhet i form av en stödchatt. Hit kan unga som behöver någon att prata med chatta anonymt med en av våra volontärer. Möjligheten till anonymitet är viktig för oss då det kan vara avgörande för att våga söka hjälp och prata om saker en mår dåligt över. I chatten får den som skriver till oss möjlighet att sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor. 

 

Vår stödchatt är ibland den första kontakten för någon som mår är dåligt eller är utsatt för våld. Vi hjälper den som söker stöd hos oss att förstå och våga prata om sin våldsutsatthet eller psykiska ohälsa. Genom vår stödchatt kan vi fånga upp unga i sitt mående och vid behov motivera till vidare hjälp, behandling eller skydd. I förlängningen bidrar detta till att fler unga kan få stöd i sitt mående och en förbättrad livssituation.

Från tjejjour till ungdomsjour

Haninge ungdomsjour grundades 2019 och har tidigare arbetat som Haninge Tjejjour. Vi valde att bli en ungdomsjour för att kunna nå ut bredare, vara mer inkluderande och mer tillgängliga i vårt arbete. Vi vill att alla unga ska känna sig trygga att söka stöd oavsett könstillhörighet eller icke-kön. 

Föreningens organisering

Haninge Ungdomsjour drivs av en ideell styrelse som är utsedd av våra medlemmar. Styrelsen och volontärerna får ingen ersättning utan vi är med i Haninge Ungdomsjour för att vi tycker att det är roligt, viktigt och lärorikt.

 

*Med transpersoner menar vi alla vars könsidentitet eller könsuttryck inte överensstämmer med det tilldelade juridiska

bottom of page