OM OSS

Haninge ungdomsjour jobbar för att barn och unga ska må bra och ha lika rättigheter. Vi vill se ett jämställt samhälle där barn och unga känner sig trygga. Vi stödjer genom samtal och utbildar för att ge kunskap till att förändra. Vår målgrupp är tjejer, transpersoner* och killar. 

Föreningen drivs av en ideell styrelse, vilket innebär att vi som är engagerade inte får ersättning utan är med i jouren för att vi tycker att det är roligt och lärorikt. 

*Med transpersoner menar vi alla vars könsidentitet eller könsuttryck inte överensstämmer med det tilldelade juridiska könet. 

Vill du läsa mer om vår verksamhet? Klicka här